Hur använda?

Hur kan du som vårdgivare använda Smärtguiden i praktiken?

Först och främst är det viktigt att du själv har läst guiden, så att du kan svara på frågor och diskutera innehållet med patienten. Det finns flera olika syften och mål med Smärtguiden: Att patienten ska få ökad kunskap och förståelse på smärta. Att få ett vidgat/annat perspektiv på smärta (rekonceptualisering), för att patienten ska vara öppen för rehab utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.

Smärtguiden kombineras med fördel med retrainpain.org!

Du kan t.ex. dela/mejla ut Smärtguiden till patienten vid något av de första besöken, och låta hen läsa den hemma. Då får patienten tid och möjlighet till reflektion. Kom ihåg att försöka hitta något bra sätt att föreslå att patienten ska läsa Smärtguiden. Om du tror att det blir för mycket text för patienten att läsa på en gång kan hen börja läsa till och med Del 3. Är patienten lite tekniskt lagd kan du be hen att göra quiz:et för att testa sina kunskaper om smärta. Det kan stärka inlärningen. Följ upp med patienten och diskutera innehållet. Förhoppningsvis kan ni komma överens om några mål och en behandlingsplan. Kom ihåg att förändring tar tid. Lycka till!

Om du läst/använt Smärtguiden får du gärna fylla i utvärderingen och skriva vad du tycke om den. Det skulle vara mycket uppskattat! 🙂

%d bloggare gillar detta: